OMRON BLOEDDRUKMETER HEM 7360E ARM

CNK: 4155669

Eigenschappen:
De Omron M6 Comfort wordt geleverd met de Intelli Wrap-manchet - de eenvoudige manier om nauwkeurige resultaten te bereiken. Deze meter detecteert de mogelijkheid van atriumfibrillatie en stelt u in staat om thuis de aandoening in de gaten te houden. Dit geeft u gemoedsrust. Tevens voert de meter 3 opeenvolgende metingen uit met een interval van 30 seconden, waarna het gemiddelde wordt weergegeven, voor een nauwkeurigere indicatie van uw bloeddruk.
Een bloeddrukmeter helpt een hoge bloeddruk te diagnosticeren en te controleren.
Een bloeddrukmeter kan risico's voor hart en bloedvaten helpen detecteren.
Een bloeddrukmeter geeft een vollediger beeld van de gezondheid van uw hart.

Deze bloeddrukmeter maakt gebruik van oscillometrische bloeddrukmeting. Dit betekent dat deze meter de beweging van uw bloed door uw arteria brachialis (bovenarmslagader) detecteert en de bewegingen converteert naar een digitale meting. Dit apparaat is een digitale meter, die is bedoeld voor het meten van de bloeddruk en hartslag bij volwassen patiënten. Het apparaat detecteert het optreden van onregelmatige hartslagen tijdens de meting en geeft een waarschuwingssignaal bij meetwaarden. Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Specificaties:

Apparaattype Bovenarmbloeddrukmeter
Manchettype Intelli Wrap-manchet 22-42cm
Geheugen 2 gebruikers x 100 metingen
Correct aanbrengen van de manchet Ja
Gemakkelijk afleesbare kleurindicator voor hoge bloeddruk Ja
Bloeddrukindicator Ja
Functie voor gemiddelden Ja
Detectiesysteem voor onregelmatige hartslag Ja
Lichaamsbewegingdetectie Ja
Validatie Klinische validatie, Diabetische validatie, Zwangerschapsvalidatie
Intellisense-technologie Ja
Beroertepreventie Ja
Inclusief opbergetui Ja
Consument of zorgverlener Consument
Lengte (cm) 19,10
Hoogte (cm) 8,50
Diepte (cm) 12,00
Gewicht verkoopverpakking (g) 460,00


Indicaties:
Externe gebruik
Voor de oscillometrische bloeddrukmeting

Contra-indicaties:
Gebruik deze bloeddrukmeter niet als de arm is verwond of onder medische behandeling is.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet bij baby’s, peuters, kinderen of personen die niet in staat zijn hun toestemming daarvoor te verlenen

Gebruiksaanwijzing:
Bij levering zal de manchet al gebruiksklaar zijn. Het klittenband zit dan aan de buitenkant en de metalen beugel zal uw arm niet raken. Mocht het uiteinde van de manchet losgekomen zijn uit de metalen beugel, dan kunt u dit zelf gemakkelijk herstellen. Zorg ervoor dat de gladde kant van de manchet aan de binnenkant van de lus komt.
Zorg dat er geen strakzittende of dikke kleding om uw bovenarm zit.
Ga rechtop op een stoel zitten met uw voeten plat op de grond. Leg uw arm op tafel, zodat de manchet op dezelfde hoogte komt als uw hart.
Steek uw linkerarm door de lus van de manchet. De onderkant van de manchet moet zich ca 1-2 cm (de dikte van uw wijs- of middelvinger) boven de elleboog bevinden. Zorg ervoor dat de slang midden boven de onderarm loopt, naar uw middelvinger. Leg uw hand met de handpalm open omhoog op de tafel.
Trek aan het uiteinde van de manchet, zodanig dat deze boven- en onderaan goed aansluit om de arm.
Sluit het klittenband stevig, maar niet al te strak. De manchet zit goed wanneer u met moeite twee vingers tussen de manchet en uw arm kunt steken. Deze ruimte is beslist nodig voor een goede meting.
Ontspan uw arm.
Verzeker u ervan dat er geen knik in de luchtslang zit en pas op dat uw arm niet op de slang ligt terwijl u de bloeddruk meet.
Druk op de ""O/I START"" or ""START"" toets - afhankelijk van het type - om met de bloeddrukmeting te beginnen.

Voorzorgsmaatregelen:
Pas nooit medicatie aan op basis van metingen van deze bloeddrukmeter. Neem medicatie zoals voorgeschreven door uw arts. Alleen een arts is gekwalificeerd voor een diagnose en behandeling van hoge bloeddruk.
Breng de armmanchet niet aan rond de arm wanneer er een intraveneus infuus of een bloedtransfusie wordt uitgevoerd.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet in ruimten met hoogfrequente chirurgische apparatuur (HF), MRI-apparatuur (Magnetic Resonance Imaging, oftewel beeldvorming door magnetische resonantie) of CTscanners (Computerized Tomography, oftewel computertomografie). Dit kan een onjuiste werking van de bloeddrukmeter en/ of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet in zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van ontvlambaar gas.
Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als u lijdt aan algemene ritmestoringen, zoals atriale of ventriculaire extrasystolen of atriale fibrillatie, arteriële sclerose, slechte doorbloeding, diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie of nierziekten. Let op dat elk van deze aandoeningen, naast de bewegingen, trillingen of rillingen van de patiënt, de meetresultaten kunnen beïnvloeden.
Stel nooit zelf een diagnose of begin nooit zelf een behandeling op basis van uw metingen. Raadpleeg altijd uw arts.
Houd de luchtslang en de kabel van de netadapter uit de buurt van baby’s, peuters en kinderen om verwurging te voorkomen.
Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor baby’s, peuters en kinderen.

Behandeling en gebruik van de netadapter (optioneel accessoire):
Gebruik de netadapter niet als deze bloeddrukmeter of de kabel van de netadapter beschadigd is. Als deze bloeddrukmeter of de kabel beschadigd is, schakel dan de stroom uit en koppel de netadapter onmiddellijk los.
Steek de stekker van de netadapter in een geschikt stopcontact. Niet gebruiken in een meervoudig stopcontact.
Steek de netadapter nooit met natte handen in het stopcontact en trek deze er ook nooit met natte handen uit.
Haal de netadapter niet uit elkaar en probeer deze niet zelf te repareren.

Hantering en gebruik van batterijen:
Bewaar de batterijen op plekken buiten het bereik van baby’s, peuters en kinderen.
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen.

Gebruik deze bloeddrukmeter niet meer en raadpleeg uw arts als u last krijgt van huidirritatie of ongemak.
Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gaat gebruiken op een arm waar een intraveneuze toegang of behandeling, of een arterioveneuze shunt (A-V) aanwezig is, omdat dit een tijdelijke verstoring van de bloeddoorstroming kan veroorzaken en kan leiden tot letsel.
Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als bij u een mastectomie is uitgevoerd.
Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als u last hebt van ernstige problemen met de doorstroming van het bloed of aan bloedaandoeningen lijdt, aangezien het opblazen van de manchet tot kneuzingen kan leiden.
Voer niet vaker dan nodig is metingen uit omdat anders kneuzingen kunnen optreden door belemmering van de bloedcirculatie.
Pomp de armmanchet alleen op als deze is aangebracht op uw bovenarm.
Verwijder de armmanchet als deze niet begint met ontluchten tijdens een meting.
Gebruik deze bloeddrukmeter uitsluitend voor het meten van de bloeddruk.
Zorg ervoor dat er tijdens de meting binnen een bereik van 30 cm van deze bloeddrukmeter geen mobiel apparaat aanwezig is of een ander elektrisch apparaat dat elektromagnetische velden afgeeft. Dit kan een onjuiste werking van de bloeddrukmeter en/ of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

Haal deze bloeddrukmeter of andere onderdelen hiervan niet uit elkaar en probeer deze niet zelf te repareren. Dit kan een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
Gebruik de bloeddrukmeter niet op een locatie die vochtig is of waar het risico bestaat dat er water op deze bloeddrukmeter spat. Anders kan deze bloeddrukmeter beschadigd raken.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet in een bewegend voertuig, zoals in een auto of in een vliegtuig.
Laat deze bloeddrukmeter niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke schokken of trillingen.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet op plaatsen met hoge of lage luchtvochtigheid of hoge of lage temperaturen.
Houd tijdens de meting de arm in de gaten om er zeker van te zijn dat de bloeddrukmeter geen langdurige belemmering van de bloedcirculatie veroorzaakt.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet in omgevingen met intensief gebruik zoals medische klinieken of huisartsenpraktijken.
Gebruik de meter niet tegelijk met andere medische elektrische (ME) apparatuur. Dit kan een onjuiste werking en/ of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
Vermijd het nemen van een bad, het drinken van alcohol of cafeïne, roken, lichamelijke inspanning en eten gedurende ten minste 30 minuten voordat u een meting verricht.
Rust minimaal 5 minuten uit voordat u een meting verricht.
Verwijder strakke of dikke kleding van uw arm bij het uitvoeren van een meting.
Blijf stilzitten en praat niet tijdens een meting.
Gebruik de armmanchet alleen bij personen wiens armomtrek binnen het gespecificeerde bereik van de manchet valt.
Zorg dat deze bloeddrukmeter op kamertemperatuur geacclimatiseerd is voordat u een meting gaat uitvoeren. Het uitvoeren van een meting na een grote temperatuurverandering kan leiden tot een onnauwkeurig meetresultaat. Als u de bloeddrukmeter gaat gebruiken bij temperaturen die geschikt zijn voor gebruik, nadat de bloeddrukmeter werd opgeslagen op de maximale of minimale temperatuur voor opslag, raadt Omron u aan ongeveer 2 uur te wachten tot de bloeddrukmeter is opgewarmd of afgekoeld.
Gebruik deze bloeddrukmeter niet nadat de levensduur ervan is verstreken.
Vouw/ buig de armmanchet of de luchtslang niet te ver door.
Vouw de luchtslang niet op en knel deze niet af tijdens een meting. Dit kan letsel veroorzaken door onderbreking van de bloedstroom.

Als u de plug van de luchtslang wilt verwijderen, trekt u aan de plastic plug bij de aansluiting van de slang en niet aan de slang zelf.
Gebruik alleen een netadapter, armmanchet, batterijen en accessoires die zijn gespecificeerd voor deze bloeddrukmeter. Het gebruik van nietondersteunde netadapters, armmanchetten en batterijen kan leiden tot schade en/ of kan gevaarlijk zijn voor deze bloeddrukmeter.
Gebruik uitsluitend de armmanchet die voor deze meter is goedgekeurd. Het gebruik van andere armmanchetten kan leiden tot onjuiste meetwaarden.
Wanneer u de manchet oppompt tot een hogere druk dan nodig, kan dit leiden tot blauwe plekken op de arm waar de manchet is aangebracht.

Behandeling en gebruik van de netadapter (optioneel accessoire):
Druk de netadapter volledig in het stopcontact.
Zorg ervoor dat het loskoppelen van de netadapter van het stopcontact op een veilige manier gebeurt. Trek niet aan de kabel van de netadapter.
Tijdens het omgaan met de kabel van de netadapter: Beschadig de kabel niet./ Breek de kabel niet./ Knoei niet met de kabel.
Zorg dat de kabel niet bekneld raakt./ Buig of trek niet met kracht aan de kabel./ Draai de kabel niet.
Gebruik de kabel niet als deze is samengebracht in een bundel.
Plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
Houd de netadapter stofvrij.
Trek de netadapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
Trek de netadapter uit het stopcontact voordat u deze bloeddrukmeter gaat reinigen.

Hantering en gebruik van batterijen:
Plaats de batterijen niet met de polariteit in de onjuiste positie.
Gebruik alleen 4 “AA”-alkaline- of mangaanbatterijen voor deze bloeddrukmeter. Gebruik geen ander type batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Gebruik geen verschillende merken batterijen tegelijk.
Verwijder de batterijen als deze bloeddrukmeter gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.
Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u direct spoelen met veel schoon water. Raadpleeg onmiddellijk uw arts.
Als u batterijvloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid direct met ruim schoon, lauwwarm water. Raadpleeg uw arts als de irritatie, het letsel of de pijn aanhoudt.
Gebruik geen batterijen waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
Controleer van tijd tot tijd de batterijen om er zeker van te zijn dat deze naar behoren werken.

Als u een meting wilt stoppen, drukt u tijdens de meting op de knop [START/STOP].
Als u een meting verricht op de rechterarm, moet de luchtslang zich aan de elleboogzijde bevinden. Let erop dat u met uw arm niet op de luchtslang rust.
De bloeddruk kan verschillen tussen de rechter- en de linkerarm en dit kan leiden tot een verschillende meetwaarde. Gebruik altijd dezelfde arm voor het meten van de bloeddruk. Als de bloeddruk in beide armen substantieel verschilt, vraagt u aan uw arts welke arm u voor uw metingen moet gebruiken.
Bij gebruik van een optionele netadapter mag u uw bloeddrukmeter niet op een locatie plaatsen waar het moeilijk is de netadapter in het stopcontact te doen en er weer uit te halen.

Onderhoud:
Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om beschadiging van uw bloeddrukmeter te voorkomen:
Veranderingen of modificaties die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, maken de garantie ongeldig.
Haal deze bloeddrukmeter of andere onderdelen hiervan niet uit elkaar en probeer deze niet zelf te repareren. Dit kan een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

Opslag:
Bewaar uw bloeddrukmeter in het opbergetui als deze niet wordt gebruikt.
1. Verwijder de armmanchet van de bloeddrukmeter. Als u de plug van de luchtslang wilt verwijderen, trekt u aan de plastic plug bij de aansluiting van de slang en niet aan de slang zelf.
2. Vouw de luchtslang voorzichtig in de armmanchet. Opmerking: buig of vouw de luchtslang niet te veel.
3. Plaats uw bloeddrukmeter en andere onderdelen in het opbergetui.
Bewaar uw bloeddrukmeter en andere onderdelen op een schone, veilige plaats.
Sla uw bloeddrukmeter en andere onderdelen niet op:
Als uw bloeddrukmeter en andere onderdelen nat zijn.
Op locaties die zijn blootgesteld aan extreme temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht, stof of bijtende dampen, zoals bleekmiddel.
Op locaties die zijn blootgesteld aan trillingen of schokken.

Reiniging:
Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.
Gebruik een zachte, droge doek of een zachte doek die vochtig is gemaakt met een mild (neutraal) reinigingsmiddel om uw bloeddrukmeter en de armmanchet te reinigen en veeg beide vervolgens af met een droge doek.
Was uw bloeddrukmeter en armmanchet of andere onderdelen niet met water of dompel deze niet onder in water.
Gebruik geen benzine, verdunners of vergelijkbare oplosmiddelen om uw bloeddrukmeter en armmanchet of andere onderdelen te reinigen.

Omron
96944

Volgens de WHO sterven jaarlijks meer mensen aan hart- en vaatziekten (CVD) dan aan een andere oorzaak.

Een van de belangrijkste oorzaken van HVZ is hoge bloeddruk - als deze niet wordt behandeld, is de schade die hoge bloeddruk aan uw bloedsomloop toebrengt een van de belangrijkste oorzaken van hartaanval, beroerte en andere gezondheidsproblemen.

Ondanks grimmige wereldwijde statistieken, hebben recente studies aangetoond dat landen met een hoog inkomen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Korea en Japan, de afgelopen decennia een sterke daling van hun bloeddruk laten zien, terwijl landen met lage en middeninkomens hebben gezien aantal piekt - vooral in Zuid-Azië en Afrika.

Hoewel er verschillende variabelen zijn die leiden tot de daling van de bloeddruk in landen met een hoog inkomen, merkte Takehiro Hamaguchi, de leider van Advanced Product Development van de Technology Development Division van OMRON op: "Als resultaat van onze inspanningen om bloeddrukmeters voor thuisgebruik te bevorderen alleen al in 2016 hebben we de afgelopen 40 jaar een distributie van meer dan 200 miljoen thuis bloeddrukmeters gerealiseerd. Ik geloof dat de toename van het aantal gezondheidsbewuste consumenten en het wijdverbreide gebruik van thuis bloeddrukmeters een van de meest belangrijke factor die leidde tot de daling van de bloeddruk, afgezien van de vooruitgang in hypotensieve medicatie. In dat opzicht ben ik blij te zien dat de bloeddrukmeter van OMRON de weg effent voor een gezondere levensstijl. "

Ondanks veelbelovende trends en verbeteringen in het monitoren van gezondheid en bloeddruk, zei Hamaguchi: "Het is nog te vroeg om de overwinning te verklaren. De bloeddruk vertoont een dalende trend, maar hartaanval en beroerte zijn niet verbeterd. Consistente bloeddrukmonitoring is belangrijk, maar we moeten ook methoden blijven ontwikkelen om een ​​optimale gezondheid en een betere kwaliteit van leven te bereiken. "


Zelfcontrole van uw bloeddruk en hartactiviteit op commando

~ Belang van frequente controles voor vroege detectie ~

Bij de meeste personen die momenteel geen medische afwijkingen ervaren, wordt hun hartactiviteit eenmaal per jaar geëvalueerd wanneer ze hun arts bezoeken voor een jaarlijkse controle. Als patiënten hun hartactiviteit moeten controleren, lenen ziekenhuizen draagbare elektrocardiogrammen uit om patiënten in staat te stellen hun hartactiviteit thuis te meten.

Dit klinkt misschien als het algemeen geaccepteerde protocol, maar hier is het probleem: afwijkingen zoals atriumfibrilleren worden niet opgemerkt als patiënten geen symptomen ervaren tijdens de jaarlijkse controle of terwijl ze toegang hebben tot de draagbare apparaten.

Van ongeveer 50% van de patiënten met atriumfibrilleren is bekend dat ze een hoge bloeddruk hebben en minder frequente controles kunnen leiden tot een groter risico om atriumfibrilleren over het hoofd te zien, een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een beroerte. Vanzelfsprekend wordt het vermogen om uw bloeddruk en hartactiviteit op commando te controleren van cruciaal belang.

Hamaguchi verklaart: "Beroertes geven patiënten vaak ernstige prognostische symptomen. Maar beroertes veroorzaakt door atriumfibrilleren kunnen bijzonder ernstig zijn. Een van de beste dingen die we kunnen doen om de kwaliteit van leven te maximaliseren, is het begin van atriumfibrilleren te minimaliseren."

Een van de primaire missies van OMRON is "proactief cardio- en celebrovasculair begin te verminderen en te voorkomen" in de hoop de kwaliteit van leven te maximaliseren (kwaliteit van leven) door de levensduur en de gezondheid te optimaliseren.

 

Registreer een nieuw account

Heb je al een account
Inloggen of Reset paswoord